บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

ด้วยเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยเริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 ถึง วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562

(เวลา 13.00 น. - 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการ

 

**หากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งท่านใดไม่ได้รับบริการสามารถขอรับบริการได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสวนผึ้ง**

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!