ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา ลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ที่จะต้องนำไปกำจัดที่ปลายทาง สามารถนำไปขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีก ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!