ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 44
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปะภายนอก และภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3788 ราชบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พร้อมซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2564