ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 44 จากข้อมูล 44
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564