ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง -

นายกเทศมนตรี(สีม่วง)

สมาชิกสภาเทศบาล (สีชมพู)

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!