ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประชาสัมพันธ์

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ให้แก่สุนัขและแมวของท่าน

สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!