รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสวนผึ้งร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวนผึ้ง

รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!