ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 7 จากข้อมูล 7
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564