ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 44
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด 6012050 ซม. จำนวน 15 ชุด (กศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม จำนวน 12 ตัว (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อลูกระนาดยางชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564